JU “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” jedinstvena je upravna institucija u Bosni i Hercegovini koja ima posebnu ulogu u bosanskohercegovačkom društvu budući da ne postoji niti jedna slična institucija na bilo kojem nivou vlasti (od najviših organa vlasti u Bosni i Hercegovini pa do lokalne zajednice) koja objedinjuje opus rada i djelatnosti kojima se bavi   Fond Memorijala.

Kako bi upoznali javnost o radu i tekućim aktivnostima, pripremili smo prvi bilten/newsletter Fonda Memorijala kojim promovišemo značajne datume, ličnosti i događaje koji se vežu za nedavnu povijest Bosne i Hrcegovine, a sve s ciljem promovisanja kulture sjećanja i pamćenja.

Bilten se odnosi na šest mjeseci rada Fonda Memorijala u periodu od jula do decembra 2021. godine.