Dokumenti

Dokumenti, akti i propisi

U skladu sa članom 7 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo na raspolaganje stavljamo slijedeću dokumentaciju:

  • Zahtjev i Izjave za ukop u Aleji vetrana i postavljanje jedinstvenog spomen obilježja.
  • Zahtjev i Izjave za postavljanje jedinstvenih nadgrobnih obilježja za kategorije predviđene Zakonom