Izvještaji

Izvještaji o radu

U skladu sa članom 7 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo na raspolaganje stavljamo slijedeće izvještaje:

- 2018. godina -

- 2019. godina -