Kontakt informacije

Kontakt i lokacija

Adresa
Uprava: Širokac 22 71000 Sarajevo BiH
Muzej Tunel spasa: Tuneli 1 71000 Sarajevo BiH

Telefon
Uprava: +387 33 252 210
Muzej Tunel spasa: +387 33 778 670

fax: +387 33 252 218

e-mail: fondkantona@bih.net.ba; info@tunelspasa.ba

Osnovne informacije

Direktor 
gosp. Hazim Bahtanović

Kabinet direktora
Telefon: +387 33 252 210

Sektor za pravne, ekonomske i opće poslove:
ekonomsko@memorijal.com.ba
telefon: +387 33 252 221;+387 33 252 222;+387 33 252 215;

Sektor za poslove izgradnje, uređenja i održavanja grobalja, spomen obilježja i memorijalnih centara:
tehnicko@memorijal.com.ba
telefon: +387 33 252 219;+387 33 252 217;

Sektor za zaštitu grobalja i počasne poslove Fonda:
sigurnost@memorijal.com.ba
telefon: +387 33 252 216;

Sektor za njegovanje tekovina, organizaciju manifestacija, muzejske zbirke i postavke:
tekovine@memorijal.com.ba
telefon: +387 33 252 225; +387 33 778 677

Sekretar Komisija za Javne nabavke
javnenabavke@memorijal.com.ba
telefon: +387 33 252 231;

Spomenički kompleks Tunel D-B:
info@tunelspasa.ba
telefon: +387 33 778 670;

Web administracija:
fondkantona@bih.net.ba