Nadzorni odbor JU Fond Memorijala KS

Nadzorni odbor

U skladu sa članom 7 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo na raspolaganje stavljamo slijedeće informacije:

- 2021. godina -

  • Informacija o konstituirajućoj i prvoj sjednici Nadzornog odbora JU “Fond Memorijala KS”

– 2022. godina –