Upravni odbor JU Fond Memorijala KS

Upravni odbor

U skladu sa članom 7 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo na raspolaganje stavljamo slijedeće informacije:

- 2021. godina -

– 2022. godina –

  • Informacija o održanim sjednicama Upravnog odbora    JU “Fond Memorijala KS” od 19.04.2022 – 31.05.2022. godine